Zwroty towaru

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem (kontakt telefoniczny lub pisemny/e-mailowy) ze sklepem.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zamawiąjacy ma obowiązek posiadania pokwitowania odesłanego towaru do sklepu od poczty bądź firmy kurierskiej. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przed odesłaniem towaru do sprzedawcy konieczny jest kontakt ze sklepem w celu poinformwania go o zwrocie. 

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Dodatkowo otwarty produkt nie podlega zwrotowi ani wymiane.

Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę Lavenda zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez firmę Lavenda na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.